Even sommelier ...

Even sommelier ...

Bedrijfsbezoek met voorafgaand onze Algemene Vergadering

27/04/2022

Beste Theon-lid,

De vzw Theon houdt – voorafgaand aan het volgende interessant event – haar Algemene Vergadering op woensdag 27/04/2022 (30 minuten voor aankomst van de leden)
Wij zijn gebonden u hierop vrijblijvend uit te nodigen.

Agenda:
1. Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten per 31/08/2021;
2. Goedkeuring van de begroting voor het volgend boekjaar (2021-2022);
3. Kwijting aan de bestuurders;
4. Ontslag en benoeming bestuurders;
5. Verplaatsing zetel;
6. Diversen.

Maar we hebben naast het verplichte nummertje natuurlijk ook een bijzondere bedrijfsrondleiding.
Sinds een 10-tal jaar steken er in Vlaanderen hier en daar af en toe wijnranken de kop op.
Maar kan onze regio ook heerlijke wijn voortbrengen?
We gaan dat bekijken en met eigen papillen proeven.

Wordt er luidop gedroomd?
Is dit ondernemingsdrang tegen beter weten in?
Of hebben we te maken met veranderende omgevingsfactoren die een concurrentieel voordeel kunnen opleveren en waarop visionaire ondernemers anticiperen?
Weet je wat? ... We laten de druiven spreken (en de wijnbouwers af en toe dat gesprek onderbreken)

Wat: Wandeling en wijndegustatie op Wijngoed Kapelle met aansluitend een kaasplankje
Onthaal: 19:00
Stipte aanvang : 19.15

Heel graag tot daar en dan!