Niet gemaakt voor een kluis ...

Niet gemaakt voor een kluis ...

maar klaar om er extra te rijpen!

30/04/2021

Beste Theon lid,

De ideeën stonden al lang op punt en waren grotendeels ingepland.
Hoewel de grote onzekerheid met betrekking tot eventorganisatie in veilige en gezellige omstandigheden allerminst afbreuk doet aan de urgentie van onze inhoudelijke events, begrijpen we dat ook het netwerken en het bijpraten achteraf een belangrijk onderdeel vormen van de Theon-events.
Omdat dit laatste écht niet mogelijk is, besliste het bestuur deze week dat we de agenda voor dit jaar opschorten.

Uw lidgeld wordt overgedragen naar volgend werkjaar en behoudt zijn geldigheid.
Het wordt, samen met de event-ideeën, veilig in onze kluis opgeborgen om er verder te rijpen tot die typische urgente en vooral zeer onbelegen, streekgebonden Theon-events.

Wij zien jullie graag volgend werkjaar terug en wensen jullie - naast veel doorzettingsvermogen - ook een goede portie gezond verstand én een stevige gezondheid.

Collegiale groeten,
Het Theon-bestuur