98 Theon-leden vernemen in de Arteveldetoren meer rond KMO en financiering

Kent u uw 'Cliënt Rating'?
De aanwezige Theon-leden waren unaniem enthousiast over het debat en het event als geheel omdat  we inkijk kregen in de bankenwerking en de invloed van de Bazelnormen maar ook omdat we vernamen dat we een "Cliënt Rating" hebben. Richtlijnen over de te volgen procedures en de ideale voorbereiding bij kredietaanvraag werd behandeld maar ook het toenemend belang van Private Capital werd naar voor geschoven. Dit leverde een interessante wisselwerking tussen de protagonisten van het debat waarbij twee ondernemers met uiteenlopende praktijkvoorbeelden zich niet onbetuigd lieten.Kortom een goed gemodereerd, interessant en levendig Theon-debat.