Theon Debat - John Crombez / Karel van Eetvelt lokt 214 bezoekers

Meetjeslandse ondernemers luisteren aandachtig

"Heel interessant!" klonk het unisono na afloop van het debat.John Crombez slaagde erin zijn beleid en visie toe te lichten en dit te toetsen aan de mening van de Meetjeslandse ondernemers. Er werden enkele pertinente vragen gesteld en dito opmerkingen gegeven. De antwoorden bleven niet uit en werden binnen een breder kader geschetst. Er is duidelijk nood aan en interesse voor dergelijke debatten!Wordt vervolgd ...