Voka Politica Aalter

Ontmoet uw Burgemeester en uw buren

Beste ondernemer,

Voka Oost-Vlaanderen behartigt uw belangen en faciliteert de contacten tussen bedrijven en het lokale bestuur.
Op dinsdag 29 september 2015 gaan we samen met de andere bedrijven uit Aalter de dialoog aan met het lokale gemeentebestuur tijdens de Voka Politica.
Door rond de tafel te zitten, zoeken we samen naar oplossingen voor gemeentelijke problematieken.

Op de vorige Voka Politica (maart 2014) hebben we geformuleerd dat het Schepencollege speciaal aandacht moet vestigen op:
- Correcte(re) bewegwijzering en minder hinder bij werken
- Acties om de veiligheid op en rond bedrijventerreinen te verhogen
- Ontsluiting van het bedrijventerrein Woestijne
- De wegenwerken van en rond het op- en afritten complex van de E40 ter hoogte van Aalter.

Burgemeester Patrick Hoste zal een stand van zaken geven van de (hopelijk) intussen toegewezen aannemingswerken, de bezetting op het bedrijventerrein Woestijne en geplande wegenwerken en projectontwikkelingen in de gemeente in de e.k. jaren. Daarnaast voorzien we de mogelijkheid om vragen te stellen aan de Burgemeester.

Programma
- 09u00: Verwelkoming en terugkoppeling actiepunten vorige bijeenkomst
- 09u15: Tour de table: voorstelling en knelpunten aanwezige bedrijven
- 09u25: Resultaten bevraging vestigingsfactoren*
- 09u30: Plannen gemeente rond nieuwe bedrijventerreinen en eventuele uitbreiding / transformatie bestaande bedrijventerreinen
- 09u45: Visie van gemeente op bedrijfshuisvesting en professionele locaties buiten bedrijventerreinen
- 10u00: Discussie over bedrijfshuisvesting en professionele locaties buiten bedrijventerreinen
- 10u45: Netwerking

*We vragen u vriendelijk om op voorhand een enquête in te vullen over het lokaal bedrijfshuisvestingsbeleid via https://nl.surveymonkey.com/s/Spazio. De resultaten zullen tijdens de meeting behandeld worden en dienen als uitgangspunt.

U bent van harte welkom bij gastheer Brontec – Groendreef 26, Aalter.
Inschrijven kan via netwerking.meetjeslandenleiestreek@voka.be.
Wij hopen u te mogen begroeten!