Lidmaatschap

Zaakvoerders en mensen die een sleutelfunctie bekleden binnen een Industrieel bedrijf, KMO, dienstverlenend bedrijf of vrij beroep, kunnen tot Theon toetreden op voorwaarde dat de onderneming geen detailhandel betreft.

Het lidgeld bedraagt € 295 en omvat/dekt twee personen. (collega, werknemer, partner, adviseur).

Een uitgenodigde derde persoon of aspirant lid kan - mits een bijdrage van € 45 - steeds een activiteit bijwonen.

Formulier aanvraag lidmaatschap

Bedrijf
Contactpersoon
Deze persoon zal instaan voor de administratieve afhandeling binnen uw bedrijf.
Dit wordt ook uw gebruikersnaam om in te loggen op de website.