Fitte mensen, fitte resultaten

Fitte mensen, fitte resultaten

Met Wim Rombaut, oprichter van Passage Fitness

19/06/2008

Wat betekent "mens sana in corpore sano" voor u en uw werknemers? Wat betekent het voor uw bedrijf? Wat betekent het voor het bedrijf van Wim Rombaut, oprichter van Passage Fitness.